Your license is expired, please update on your Conversion Cats account page.
Ontvang mijn GRATIS 7 stappenplanVRAAG AAN
VRAAG AAN!

Rendement van Geluk

Samenwerking Rendement van geluk en mental-coaching.com

Rendement van Geluk is gespecialiseerd in het meten en tastbaar maken van de geluk gesteldheid van medewerkers op basis van de door hen hiervoor speciaal ontwikkelde Gelukkig Leven Test. De test – inclusief het bespreken van de test – maakt inzichtelijk waar je als medewerker nu staat qua geluk, waar mogelijk nog ruimte ligt voor optimalisatie en wat daarvoor nodig is op basis van de volgende vijf onderliggende gelukpijlers:

  1. Veiligheid, zekerheid en stabiliteit
  2. Relaties en liefde
  3. Voldoening, waardering en erkenning
  4. Zelfontplooiing
  5. Betekenisvol leven

De uitkomsten worden teruggekoppeld middels een door Rendement van Geluk opgestelde Gelukkig Leven Analyse.

De uitkomsten uit de Gelukkig Leven Test vormen de basis voor www.mental-coaching.com om hier – indien gewenst – samen met jou een verdiepingsslag in aan te brengen. We maken de vertaalslag van inzichtelijk hebben en weten naar toepassen en trainen.

De mental-coaching.com cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur waarin theorie en ervaren met elkaar worden afgewisseld. Tussen de bijeenkomsten zit telkens circa 3 weken. Dit is bewust zo gekozen omdat je dan het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Er is dan tijd genoeg om het geleerde te oefenen.

Mocht je tegen zaken aanlopen die nog niet helemaal lekker gaan of situaties tegenkomen die jij nog lastig vindt, dan is er nog alle tijd en ruimte om dit onder de knie te krijgen en te trainen. Hierdoor wordt het aangeleerde nieuwe gedrag steeds meer een gewoonte en ga je (vaste) patronen herkennen.
De groepsgrootte ligt tussen de 6-8 personen en tijdens de cursus houden wij de groep zoveel mogelijk hetzelfde. Dit heeft als voordeel, dat je elkaar beter leert kennen en dat er een vertrouwde omgeving ontstaat. Op deze manier kun je ook van elkaars ervaringen leren.

Hoe zit een cursus eruit?

Bijeenkomst 1: Omschrijven van je te bereiken doel: WAT wil ik

● Centrum model, Flow, self talk methode, coach jezelf terug naar het centrum
● Kracht van woorden. Hoe raken woorden jou, wat doen ze met je
● Onbewust/bewust, bovenbewustzijn, zelfbewustzijn
● Soorten doelen en het nut van het stellen van doelen
● Doelen en dromen brainstorm

Bijeenkomst 2: Van het “WAT” naar het “HOE”

● Onbewust/bewust, bovenbewustzijn, zelfbewustzijn
● Future Focus Field
● Opstellen van je plan en stellen van hulpvragen daarbij

Bijeenkomst 3: Wrap up en aanreiking tools

● Hoe maak je het een ‘Way of living’
● Bewaking van je doelen en het stellen van vervolgdoelen
● Aanreiking hulpmiddelen

Klik hier voor meer informatie:
Rendement van Geluk